Responsible Gaming

Responsible Gaming การเล่นเกมอย่างรับผิดชอบเป็นการปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการและสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้เล่นอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ เราได้กำหนดข้อตกลงไว้ดังนี้

1.การยอมรับข้อจำกัดของอายุ: ผู้เล่นจำเป็นต้องมีอายุตามกฎหมายที่กำหนดในประเทศของตนเพื่อที่จะเข้าร่วมการเล่นเกม และควรไม่พยายามละเมิดเงื่อนไขนี้หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมในการเข้าถึงเกมหรือการเล่นพนันที่อาจเสี่ยงต่อผู้อื่น.

2.การจัดการเงินอย่างมีสติ: ผู้เล่นควรกำหนดขีดจำกัดการเสียเงินที่สามารถรับได้และปฏิบัติตามหลักการการเดิมพันที่มีส่วนควบคุม โดยไม่ควรใช้เงินที่เกินกว่าที่สามารถรับได้หรือส่งผลกระทบต่อทางการเงินและชีวิตที่แย่ลง.

3.สร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นธรรม: ผู้เล่นควรปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องและสุจริตในการแข่งขันหรือการเล่นเกม และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่พอใจกับผู้เล่นอื่น.

4.หยุดการเล่นเมื่อเกิดปัญหา: หากผู้เล่นพบปัญหาในการเล่นเกม หรือมีอาการขาดสติ ควรหยุดการเล่นและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านเกมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง.

5.สนับสนุนเพื่อนนักเล่น: ผู้เล่นควรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อนนักเล่นในการเล่นเกมอย่างเหมาะสมและสุจริตเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนของเกม.

6.ความเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว: ผู้เล่นควรระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้อื่นและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมีความเสี่ยง.

7.ขอความช่วยเหลือ: หากผู้เล่นมีความเสี่ยงในเรื่องการพนันหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเล่นเกม ควรติดต่อผู้ให้บริการเกมหรือหาสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม.